+30 27440 23999

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έναρξη Εγγραφών ΤΑΥΤΕΚΩ

Έναρξη Εγγραφών ΤΑΥΤΕΚΩ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Α’ κατασκηνωτική περίοδος  08/06/2018 έως 14/06/2018

Β’ κατασκηνωτική περίοδος  18/06/2018 έως 29/06/2018

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος   18/06/2018 έως 29/06/2018

Στις ανωτέρω ημερομηνίες αιτήσεων για τις Β’ και Γ’  κατασκηνωτικές περιόδους, θα πραγματοποιηθούν εγγραφές και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικές δεξιότητες (Δ΄περίοδος) ήτοι 18/06/2018 έως 29/06/2018

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΤΑΥΤΕΚΩ