+30 27440 23999

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ιδιωτική Εγγραφή

Για τους ιδιώτες πελάτες της κατασκήνωσής μας προσφέρουμε διάφορες επιλογές προγραμμάτων και εκπτωτικών πακέτων σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο.