+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΟΑΕΔ

  • Η SPORTCAMP φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι κατασκηνωτές μέσω του επιδοτούμενου αυτού προγράμματος κατά την διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων. Οι μικροί μας φίλοι έχουν την δυνατότητα επιλογής του προγράμματος που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία από τις 15νθήμερες περιόδους.
     

Ξεκινά τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 08:00, η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και των παροχών κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2021. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Μαΐου και ώρα 23:59.

Δείτε εδώ το Δελτίο τύπου.
Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι προγράμματος ΟΑΕΔ

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων με  δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€.
 

Κατηγορίες Ασφαλισμένων

α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει

β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει,

γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),
 

Κατηγορίες Ανέργων

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τα παιδιά των δικαιούχων

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος, ορίζονται τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2005 έως 14.06.2015 και  μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
 

Ενημερωθείτε εδώ από το ΦΕΚ Προγράμματος ΟΑΕΔ για το 2021!