+30 27440 23999

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, Θέση Κατουνίστρα, ΤΚ 20300, Ελλάδα. Τηλ. +2744023999, φαξ +2744026930.

 

1. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. ή να εγγραφεί στην λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs) , το είδος της συσκευής κτλ. Η διαδικασία εγγραφής στη λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση των Δελτίων (1) Στελέχους, (2) Εγγραφής κατασκηνωτή & (3) Υγείας κατασκηνωτή και η Φόρμα Επικοινωνίας μας απαιτούν την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 

3.1. Εγγραφή στη λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για την ενημέρωσή του σχετικά με νέα και ανακοινώσεις που αφορούν τη ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. o επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εγγραφή του στη λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εγγραφή προϋποθέτει την αναγραφή του email και του ονόματος του επισκέπτη.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να απεγγραφεί από την υπηρεσία ενημέρωσης με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους:
   α) επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο που εμφανίζεται στο υποσέλιδο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) και αναγράφει "Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία από την αθλητική παιδική κατασκήνωση SPORTCAMP, πατήστε εδώ".
   β) αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@sportcamp.gr με θέμα "Διαγραφή από την λίστα παραληπτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"


3.2. Χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του επισκέπτη με την ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας. Σε αυτή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ονόματος, επιθέτου και email, προκειμένου να είναι εφικτή η απάντηση εκ μέρους της ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΑΕ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μας, έχει τη δυνατότητα να καλέσει στον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφεται σε προβεβλημένο σημείο.


3.3. Χρήση του Δελτίου Στελέχους

Για την έγκυρη υποβολή του Δελτίου Στελέχους, ο υποφήφιος έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τη συναίνεσή του σύμφωνα με τα παρακάτω:
«Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από την επιχείρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου, καθώς και της φωτογραφίας μου, για την δημιουργία προφίλ μου, την αξιολόγησή μου και εν γένει για σκοπούς που συνδέονται με την πιθανή πρόσληψή μου, τη σχέση απασχόλησής μου, την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι για την εργασιακή σχέση υπάλληλοι της επιχείρησης και οι αρμόδιες Αρχές. Παραχωρώ το δικαίωμα στην επιχείρηση σε περίπτωση πρόσληψής μου να κάνει χρήση και προβάλλει τα στοιχεία της επαγγελματικής μου ταυτότητας δημόσια (στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για λόγους προβολής της ίδιας και των υπηρεσιών της. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου είναι η εταιρεία «ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε.» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου, να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση (hr@sportcamp.gr), καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.


3.4. Χρήση του Δελτίου Εγγραφής Κατασκηνωτή

Για την έγκυρη υποβολή του Δελτίου Εγγραφής Κατασκηνωτή έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ή μη τη συναίνεσή του σύμφωνα με τα παρακάτω:
"*Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από την επιχείρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του κατασκηνωτή - τέκνου μου /…………………… για την εγγραφή του στην κατασκήνωση του έτους ......., καθώς και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και της εν γένει κατασκήνωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι για την κατασκήνωση υπάλληλοι της επιχείρησης και οι αρμόδιες Αρχές. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου είναι η εταιρεία «ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε.» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του τέκνου μου / ……….., να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών."
 

3.5. Χρήση του Δελτίου Υγείας Κατασκηνωτή

Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του κατασκηνωτή διενεργείται από την «ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε.» για την ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της κατασκήνωσης, για σκοπούς πρόληψης, για την προστασία του κατασκηνωτή και την παροχή κατάλληλης υγειονομικής φροντίδας εφόσον χρειαστεί, καθώς και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Τηρείται το ιατρικό απόρρητο και η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Η γνωστοποίηση των δεδομένων στις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές γίνεται εφόσον κριθεί αναγκαίο από το υπεύθυνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Για την έγκυρη υποβολή της ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τη συναίνεσή του σύμφωνα με τα παρακάτω:
"Συναινώ με το παρόν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων υγείας για τους λόγους και με τις εγγυήσεις που μου γνωστοποιήθηκαν ως άνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του τέκνου μου / …………… είναι η εταιρεία «ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε.» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία αυτών, να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών."

 

3.6. Χρήση του Εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Εργαζομένου"

«Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από την επιχείρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου, καθώς και της φωτογραφίας μου, για την δημιουργία προφίλ μου, την αξιολόγησή μου και εν γένει για σκοπούς που συνδέονται με τη σχέση απασχόλησής μου, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι για την εργασιακή σχέση υπάλληλοι της επιχείρησης και οι αρμόδιες Αρχές. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου είναι η εταιρεία «ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε.» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου, να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.


3.7. Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Μέσω της Ιστοσελίδας ο επισκέπτης δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το Instagram. Σε κάθε περίπτωση που ο κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

 

4. COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των επισκεπτών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών εκ μέρους του επισκέπτη.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 07/05/2018