+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαδικασία Εξόδου

Κατά την έξοδο ή αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση, η παραλαβή μπορεί να γίνει μόνο από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες του κατασκηνωτή με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.  Παρακαλούμε πολύ, ενημερώστε επιμελώς το δελτίο εγγραφής του παιδιού σας κατά την εγγραφή του, ώστε να γνωρίζει η κατασκήνωσή μας τα πλήρη στοιχεία σας και να ολοκληρώνεται ομαλά η διαδικασία. Η κατασκήνωσή μας τηρεί αρχείο εισόδου και εξόδου κατασκηνωτή.

Για τους κατασκηνωτές μας μέσω Δημοσίου Τομέα (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία) καθώς και για κάποιες εταιρείες, τηρείται ξεχωριστή διαδικασία, κατά την οποία οι γονείς υπογράφουν επίσημα δικαιολογητικά του φορέα τους, ώστε να γνωστοποιείται η διάρκεια απουσίας ή η ημερομηνία αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση.

Σε περίπτωση μη προγραμματισμένης εξόδου ή αποχώρησης κατασκηνωτή παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε προηγουμένως με την γραμματεία της κατασκήνωσής μας.