+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΡΑ SPORTCAMPKIDS

ΜΕΤΡΑ SPORTCAMPKIDS

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με αίσθημα ευθύνης, ότι εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα και όλες τις οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ Τεύχος B’ 3066/09.07.2021.
Τηρούμε και ακολουθούμε τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσής μας για να διασφαλίσουμε μια ομαλή κατασκηνωτική εμπειρία. Δείτε εδώ!